ANNONSHANTERING

Avbokningar – ändringar

Avbokning och ändring av annonsformat måste ske inom angivna bokningstider. Förstasidesannonser måste avbokas senast 7 dagar före införingsdagen. Ändring av text i annons inom angivna lämningstider. Kan annonsens
placering på textsida ej lämnas införs annonsen på tillgänglig plats. I sådant fall tillämpas grundpriset
för textsida. Annonsen placeras ej upp och ner eller på högkant. Skånska Dagbladet och Norra Skåne förbehåller sig rätten att utan annonsörens medgivande införa annonsen under den rubrik där annonsen enligt tidningarnas upp- fattning sakligt sett bör införas, även om annonsbeställarenframbeställt begäran om en annan placering av annons.

Textliknande annons

Förses med annonsmarkering enligt gällande regler.

Annonsgranskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja en annons. Annonser skall beträffande innehållet följa tidningens fasta regler. Tidningen inför inte annonser som uppmanar till annonsering i andra medier. Annonsör äger ej rätt att förmedla utrymme till annan part.

Reklamationer

Anmärkning mot införda annonser skall ske inom 7 dagar, mot fakturor inom 14 dagar.
Skånska Dagbladet 040-660 55 00, Norra Skåne 0451-745 000. Ingen reklamationsrätt för sent inlämnat material samt vid av kunden godkänt korrektur.

Lagring av annonser

Annons som produceras av tidningarna sparas i 6 månader från sista införandet.

Felaktiga annonser

Som annonsör ansvarar du för annonsen efter godkänt korrektur. Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande eller fördröjda annonssvar ansvaras ej.

Förmedling av annonser till andra tidningar

Utföres mot betalning.

Korrekturannons

För korrektur vid sättning av annons måste detta anges i mailet vid inskick av material.
Standard är tre korrektur. Vid uteblivet svar på korrektur anses det som ett godkännande av annons.

Produktionskostnad

Tillkommer enligt rådande prislista.