Materialet måste vara oss tillhanda senast kl. 11.00, två arbetsdagar innan införandet. Mailas till banner@nsk.se (gäller webb och mobilt för båda tidningarna).