Materialet måste vara oss tillhanda senast kl. 11.00, två arbetsdagar innan införandet. Mailas till banner@nsk.se (gäller webb och mobilt för båda tidningarna).


HTML-taggar: Viktigt att HTML-annonser levereras med en fallbackversion, clicktag-url samt en pixel counter som är 1x1 pixel.


Övrigt: Alla annonser med väldigt ljus eller vit bakgrund måste ha en border, minst 1 pixel bred.