BOKNING OCH MATERIALINLÄMNING - Norra Skåne och Skånska Dagbladet

Skicka färdigt material till:
Norra Skåne ---- order@nsk.se
Skånska Dagbladet ---- annons@skd.se

Då vi producerar din annons

Införing: Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag.
Bokning: Annons som produceras av oss bokas senast 2 arbetsdagar innan kl 11:00
Inlämning material: Material till produktion av annons som produceras lämnas senast 2 arbetsdagar innan kl 11:00


Då du skickar in färdig annons

Införing: måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag

Färdig annons bokas senast 2 arbetsdagar innan kl 11:00

Färdig annons lämnas senast 1 arbetsdag innan kl 11:00


PÅ LANDET
Bokningsstopp/materialinlämning för produktion: 13 dagar innan utgivning senast kl. 13.00.
Inlämning färdigt material: 12 dagar innan utgivning senast kl. 13.00.

AFFÄRSLIV
Bokningsstopp/materialinlämning för produktion: 13 dagar innan utgivning senast kl. 11.00. Inlämning färdigt material: 8 arbetsdagar innan utgivning senast kl. 13.00.

Inskick av material för produktion av annons.
Ange alltid: Ordernummer – datum – företagsnamn – tidningsnamn

Alla annonser som skickas till svenska dagstidningar måste vara sparade som en EPS-fil eller PDF-fil.
Dokumentformatet på den fil som lämnas måste ha exakt samma storlek som den bokade ytan för annonsen.
Färgannonser får endast bestå av CMYK-färger. För att bilderna ska bli så bra som möjligt. I dagspress måste de anpassas för de speciella förutsättningarna. Med hjälp av Tidningsutgivarnas ICC-profiler, färginställningar och rekommendationer finns alla förutsättningar för en bra annons. Läs mer och ladda hem profiler på: www.dagspress.se.

• Att annonsmaterialet är producerat så att det överensstämmer med materialkraven.
• Att annonsmaterialet går att skriva ut på ett korrekt (fyrfärgsseparerat) sätt.
• Att annonsmaterialet lämnas i rätt tid och är namnsatt enligt given namnstandard.