Tekniska riktlinjer för kreativt material baserat på HTML5.


Generell information 

Dessa riktlinjer riktar sig till producenter av kreativt material baserat på HTML5 och som ska användas till digital annonsering på Skånska Dagbladets och Norra Skånes webbsajter.. Riktlinjerna är en förutsättning för leverans och framgång för kampanjen. Material som inte följer riktlinjerna kommer tyvärr inte att godkännas. Vi använder Google Ad Manager (GAM) annonshanteringssystem (ad server) och riktlinjerna nedan är konstruerade för att fungera med detta system. Vi använder oss av friendly iframes som leveranssätt. - Det är per default inte tillåtet att bryta sig ut från iframe (frame busting). Kontakta AdOps om formatet kräver det. - SVG inom HTML stödjs ej. Det är däremot möjligt att inkludera stand-alone .svg-filer och använda dom som referenspunkter i HTML-materialet.- Animering av element får inte överstiga 30 sekunder. - Material måste påbörja rendering av visuella element inom 0,5 sekunder. - Genomsnittlig processoranvändning ska vara maximalt 30%, med maximal topp på 60%. - Maximalt antal anrop (requests) är 15 st per annonsmaterial.- Materialets huvudfil ska döpas till index.html. - Relativa sökvägar ska användas till resurser och filer i materialet. - Referenser till externa resurser[1] ska vara absoluta och starta med //: Vidare måste de av säkerhetsskäl stödja SSL/TLS. - Det är inte tillåtet förhindra vertikal sidskroll[2]. - JavaScript console -metoder är inte tillåtna. - Geo Location och liknande Web API:er som kräver användares godkännande får enbart användas efter användarinteraktion. [1] Så som CDN och externa fontbibliotek. [2] Använd inte touchstart som trigger för interaktion (eftersom touchstart triggas vid scroll) 


Filstorlek 

Vi mäter materialens totala vikt eftersom HTML5 består av flera olika resurser och kontrollerar hur varje resurs laddas in och i vilken ordning.


Mobila enheter (Smartphones)

150 kB


Desktop/Tablet 

200 kB
Filstorleken beräknas på alla resurser inklusive spårningsskripts, JavaScript-bibliotek, font-filer, stilmallar etc. Ni kan välja att använda vitlistade CDN:er, men dessa kommer att räknas in i den totala filstorleken på materialet. Viktigt: Om ert material kräver att gränsen överskrids, kontakta AdOps i god tid. Notera att mätskript och skript från 3:e-part så som Google, Sizmek och Adform i snitt väger 70-90kb extra (utöver det faktiska annonsmaterialet) och att denna extra vikt räknas in som en del av totalvikten. Det innebär att man som annonskreatör inte kan använda lika mycket av totalvikten till annonsmaterialet när man levererar annonser med mätskript alt levererar via 3:e-part, då mätskriptet och/eller 3:e-partskriptet kommer ta delar av totalvikten. Kom ihåg att det är fullt möjligt att ladda in extra resurser efter användarinteraktion. Dessa resurser räknas inte in i de totala initiala storleksbegränsningarna.


Struktur, paketering och leverans 

Eftersom HTML inte kan komprimeras och levereras till en enda fil så är det viktigt att beakta filstrukturen. Ert kreativa material bör baseras på en index-fil som ska heta index.html. Detta är huvudfilen som kommer att laddas in först och initiera andra komponenter som t ex CSS- och JavaScript-filer. Klicktracking-komponenten som nämns ovan ska befinna sig i index.html-filen. Materialen ska levereras i individuella .zip-filer som innehåller alla kreativa resurser i rotmappen. Resurser och bibliotek ska inte levereras i separata mappar som t ex “img”, “css”, “js”-mappar.