Go to profile
Norra Skåne
Norra Skåne's logotype

Norra Skåne

Local News · Sweden
På Landet

På Landet

Print (Module Based)
Tidningen På Landet vänder sig speciellt till människor som arbetar med lantbruk, skogsbruk, djurhållning, fruktodling, trädgårdsodling eller annat knutet till Skånes gröna näringar. Tidningen handlar helt enkelt om det goda livet på landet i Skåne. Med nyttiga reportage om allt som rör näringsliv, forskning, vardagsliv, boende och inspiration.
Tidningen kommer 10 gånger per år med en total upplaga på 67 000 ex per nummer. Den når hela Skåne och totalt över 250 000 läsare. Tidningen skickas ut tillsammans med Skånska Dagbladet och Norra Skåne samt till över 10 000 lantbruk i Skåne. Dessutom distribueras den som bläddringsbar e-tidning på skanskan.se och norraskane.se
Contacts
    Click the button on products to create an inquiry