Norra Skåne

Ibladning

name
Norra Skåne
Local News Sweden
Full screen

Description

I Norra Skåne har du möjlighet att blada in din egen produkt. Förutom att du kommer ut till samtliga prenumeranter tillsammans med tidningen så finns det många fördelar att välja ibladning. Då den levereras med tidningen stoppar inte din produkt av "Nej tack till reklam".
I rätt sällskap- Dagstidningen är efterlängtad, har stor spridning och når en köpstark målgrupp.
Exklusiv- Du når kunden direkt på morgonen, tar dig förbi ”Nej tack till reklam-skylten” och undviker att drunkna i den vanliga reklamfloden. (Max 2 ibladningar/dag).
Varumärkesbyggande- 100% din egen, med tydlig profil och avsändare.
Lever längre- Enklare att spara och kan därför få längre ”livslängd” än en annons.

Prislista

Sold by

Ad specifications